Not in Force Legislation
Item No Short Title Short Title Category
2008-0016 Admiralty Act 2008 [1] Lao ki he Fakamaau’anga Folau Tahi 2008 [1] Administration of Justice
2012-0007 National Spatial Planning and Management Act 2012 [1] Lao ki he Palani mo hono Pule’i Fakafonua ‘a hono Ngaue’aki ‘o e Ngaahi Feitu’u 2012 [1] Land and Minerals
2015-0002 Westpac Bank of Tonga (Repeal) Act 2015 [1] Lao (Fakapekia) ki he Westpac Pangike 'o Tonga 2015 [1] Finance and Banking